Oct

CASGLIAD

Posted by in Works.

CASGLIAD – Noswaith o ddawns – Galeri Caernarfon 15 Chwefror 2014

Newyddion da!  Mae Cyngor Celfyddydau Cymru wedi cadarnhau nawdd!

Gyda cefnogaeth gan Coreocymru a Dawns I Bawb rydym yn hapus iawn I weithio gyda’n gilydd ar raglan o waith o safon uchel gan ein aelodau.

Rydym eisiau gweld eich gwaith yn cael ei berfformio felly rhowch eich ffurflen gais i mewn o fewn y 4 wythnos nesaf.(Dyddiad cau cynigion ydi 12.00pm Gwener 8 Tachwedd 2013). Ffurflen Casgliad Cym

Bydd yr ochr weinyddol o’r prosiect CASGLIAD yn cael ei drefnu gan Colin Daimond. Gallwch gysylltu gyda ef trwy’r e bost casgliad@dancecollective.co.uk neu ffon symudol 07773798199.

 CASGLIAD- an evening of Dance – Galeri, Caernarfon 15th February 2014.

Great News! The Arts Council of Wales have confirmed funding!

With backing from Coreocymru and Dawnsibawb we are very excited to be putting together a programme of high quality works by our Associates.

We want to see your work performed so make sure you get your submission form in within the next four weeks. (Deadline for Submission is Noon on Friday 8th November 2013.) Casgliad submissions eng

 

The admin side of the Casgliad project is run by Colin Daimond, you can reach him via the Email: casgliad@dancecollective.co.uk or mobile: 07773798199

 

 

About the author

Close