May
Company Chameleon Workshop

Company Chameleon – May 29th 2013 / Mai 29 2013

Contemporary Dance Technique and Choreographic skills with Company Chameleon
Techneg Dawns Gyfoes a Sgiliau Coreograffig gyda Cwmni Chameleon

When: Wednesday May 29th 2013 9.30-4.30pm
Pryd: Mercher Mai 29 2013 9.30-4.30pm
Where: Llanfairfechan Town Hall, Conwy, LL33 OAB
Lle: Neuadd y Dref Llanfairfechan, Conwy, LL33 OAB
Pris / Cost: £30 – Advanced Booking Required

www.companychameleon.com

Join The Dance Collective
See “How to Join” for details on discounts for workshops.
Gweler ddogfen sut i ymuno i gael manylion am weithdai gyda prisiau gostyngedig.

Training Co-ordinator – Lisa Spaull
Cyd lynydd Hyfforddiant – Lisa Spaull
For more information on workshops and rates contact lisa@lisaspaull.co.uk or 07962424410
Am fwy o wybodaeth ar weithdai a chostau cysylltwch gyda lisa@lisaspaull.co.uk or 07962424410

As well as discounts offered to Associates, we are also offering two free spaces at each workshop to young and talented people interested in dance who are 18-22 years of age who are either unemployed, or have a low income.
Yn ogystal a gostyngiadau ar gyfer partneriaid, rydym yn cynnig 2 le gwag ymhob gweithdy ar gyfer pobl ifanc talentog sydd â diddordeb mewn dawns sydd rhwng 18-22 mlwydd oed yn ddi-waith neu ar incwm isel

The Dance Collective Training Programme has been made possible with support and funding by Arts Council of Wales and Dawns-i-Bawb. Mae Rhaglen Hyfforddiant Y Cywaith Dawns yn bosib drwy nawdd a chefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru a Dawns i Bawb

About the author

Close